Productgegevens bevatten algemene informatie, kenmerken en productbeschrijvingen, zoals productnaam, afbeeldingen en eigenschappen.